Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usługi świadczenia spersonalizowanych ofert i rekomendacji poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Dom Ubezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-234 Wrocław ul. Słowiańska 1/1b, NIP 898 220 58 99, REGON 022334712.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://broker.domubezpieczen.pl/ Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Dokumenty źródłowe: Ustawa o ochronie danych osobowych (Maj 2018)

Dane kontaktowe dostępne są pod adresem: broker@domubezpieczen.pl