Witamy na stronie kancelarii brokerskiej

Dom Ubezpieczeń sp. z o.o.

Witamy na stronie kancelarii brokerskiej

Dom Ubezpieczeń sp. z o.o.

Witamy na stronie kancelarii brokerskiej

Dom Ubezpieczeń sp. z o.o.

Oferta

Na Państwa zlecenie przeprowadzamy audyt posiadanych ubezpieczeń oraz dobieramy najlepsze rozwiązania, jednocześnie eliminując wydatki na zbędne ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC członków zarządu

Zarządzanie firmą wiąże się z ustawową odpowiedzialnością zarówno wobec kontrahentów jak i pracowników, ale także wobec udziałowców. Zarządzający odpowiadają całym swoim majątkiem, a to jest już odpowiedzialność w stosunku do swojej rodziny. Każdemu z nas mogą przydarzyć się jednak błędy. W przypadku zarządzających mogą one prowadzić do dużych strat finansowych. Wówczas, to na zarządzającym ciąży obowiązek udowodnienia, że podejmując decyzje działał zgodnie z prawem i najwyższą starannością o interesy kierowanej firmy. Może się to okazać bardzo trudne bez finansowego wsparcia i pomocy prawnej ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie OC firmy

W każdym przedsiębiorstwie istnieje ryzyko nieumyślnego spowodowania szkody na zdrowiu lub mieniu klienta, nawet jeśli przykłada dużą wagę do zasad bezpieczeństwa, wypadki po prostu się zdarzają. Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej chronimy siebie i swoich klientów, jeśli na skutek naszego błędu poniosą oni straty finansowe lub uszczerbek na zdrowiu. W takim wypadku my nie będziemy narażeni na koszty wypłaty odszkodowania lub renty, a oni szybko otrzymają pieniądze na pokrycie szkód, prosto z naszej polisy OC.

Ubezpieczenie OC zawodowe

Istnieją zawody, które ustawa obliguje do zawarcia polisy OC. Nie tylko takie osoby mogą zawierać polisy odpowiedzialności cywilnej, nikt z nas nie chciałby ponosić konsekwencji wypadku czy źle wykonanej pracy i w rezultacie pokrywać koszty zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Właśnie OC zawodowe ma za zadanie wyeliminować takie ryzyko zobowiązań finansowych wobec Twoich klientów, które powstaje w wyniku błędów jakie możesz popełnić wykonując swój zawód.

Ubezpieczenie majątku

Prowadząc firmę musisz liczyć się z ryzykiem wynikającym np. ze strony konkurencji, czy zmian prawnych, ale także z możliwości wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, huragan, kradzież czy dewastacja mienia. Ubezpieczenie majątku ma za zadanie wyeliminować ryzyko jakie niesie utrata majątku w wyniku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń losowych oraz zabezpieczyć przed działaniem osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne​

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne to bardzo pożądany przez pracowników dodatek, po spełnieniu określonych warunków może być zwolniony z składek ZUS. Jako pracodawca możesz również połączyć to z medycyną pracy co przyniesie dodatkowe korzyści.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Dzięki zapewnieniu pracownikom dostępu do grupowej polisy na życie, odpowiadasz na ich potrzeby i oczekiwania. Możesz jako pracodawca sfinansować część lub całą składkę, dzięki temu zwiększasz atrakcyjność swojej firmy na rynku pracy. Składki za ubezpieczenie mogą być wliczone w koszt uzyskania przychodu. Pracodawca, który finansuje składkę, w razie śmierci pracownika, jest zwolniony z obowiązku płacenia jego rodzinie odprawy pośmiertnej.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Dla firmy chcącej przystąpić do realizacji zlecenia, złożenie zabezpieczenia finansowego kontrahentowi, może stanowić problem. Po pierwsze, gotówka, którą firma mogłaby inwestować w rozwój, zostaje zamrożona. Po drugie, firma w tym samym czasie może otrzymać inne zlecenia, co spowodowałoby konieczność zablokowania wysokich kwot, a w przypadku ograniczonych środków finansowych firmy, może wręcz ograniczyć przyjęcie większej ilości zleceń.
Sposobem rozwiązania tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek, gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji.

Sposobem rozwiązania tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek, gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Wydatki związane z obsługa prawną, nie będą już stanowiły obciążenia dla Twojej firmy, a ubezpieczenie ochrony prawnej zapewni łatwiejszy dostęp do prawnika i nielimitowanych porad prawnych. Zwiększy się bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.
Przykładowe zakresy spraw jakie ochronimy polisą:

  • ochrona dóbr osobistych, w tym wizerunku (np. tzw. hejt internetowy oraz ochrona danych osobowych),
  • sprawy związane z zawartymi umowami (np. reklamacje towarów i usług),
  • obrona w sprawach karnych (np. nieświadomy zakup kradzionego sprzętu),
  • spory z pracownikiem (np. niesłuszne zwolnienie lub mobbing).
  • Ochrona prawna kierowcy w transporcie krajowym i międzynarodowym
  • Niesłuszne zatrzymanie Prawa Jazdy lub Dowodu Rejestracyjnego,
  • Spór z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy kolizji,

Cyber ubezpieczenia

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych. Zapewnia również pokrycie kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – specjalistów, którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania w sytuacji kryzysowej.
Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych pozwala ograniczyć dotkliwe i daleko sięgające skutki naruszenia bezpieczeństwa danych.

O nas

Dariusz Łomotowski, prezes zarządu

Nasze usługi

Do głównych zadań brokera należy ocena ryzyka i próba znalezienia jak najlepszego wariantu ubezpieczenia dla klienta, przy uwzględnieniu jego potrzeb i możliwości finansowych. Broker pomaga Klientowi we wszystkich sprawach dotyczących zawartego ubezpieczenia, reprezentuje go w kontaktach z ubezpieczycielem, również w sprawach o odszkodowanie.

Gwarancja Bezpieczeństwa

Broker ubezpieczeniowy nie może działać na szkodę interesów swojego Klienta. Bezpośredni nadzór nad działalnością brokera ubezpieczeniowego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Korzystając z pomocy brokera nie ponosicie Państwo żadnych dodatkowych kosztów, a zyskujecie pomoc i doradztwo fachowca przez co oszczędzacie czas i pieniądze.

Doświadczenie i Ekspertyza

Firmy zatrudniają na stanowiskach kierowniczych osoby z odpowiednim wykształceniem, wiedzą oraz doświadczeniem. Niestety najczęściej nie dotyczy to ubezpieczeń, wielokrotnie ubezpieczeniami zajmuje się osoba, która po prostu została do tego wyznaczona. Musi ona podejmować decyzje dotyczące kluczowych zagadnień, związanych z  bezpieczeństwem finansowym firmy oraz zatrudnionych pracowników. Outsourcing ubezpieczeń na brokera eliminuje wiele zagrożeń i oszczędza finanse firmy.

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon: +48 730 730 011

E-mail: broker@domubezpieczen.pl

Adres: ul. Św. Wincentego 59/3, 50-251 Wrocław